Около 20 000 кубични метра дърва за огрев са доставили до сега на населението в пернишка област горските стопанства в системата на ЮЗДП

Около 20 000 кубични метра дърва за огрев са доставили до сега на населението в пернишка област горските стопанства в системата на ЮЗДП

Близо 20 000 куб. м дърва за огрев са осигурили държавните горски стопанства в област Перник, които са в структурата на Югозападното държавно предприятие-Благоевград. Това информираха от държавното предприятие.

Към 28.11.2022 г. териториалните поделения към ЮЗДП- Благоевград са предоставили следните количества дърва за огрев на домакинства по списъци, представени от кметовете на населени места в област Перник:

ТП „ДГС Брезник“ – 7315 пр. куб. м. – 860 домакинства;

ТП „ДГС Земен“ – 6358 пр. куб. м. – 783 домакинства;

ТП „ДГС Радомир“ – 2156 пр. куб. м. – 400 домакинства;

ТП „Витошко-Студена“ – 3913 пр. куб. м. – 456 домакинства;

Единствено ТП „ДГС Трън“ не предлага дърва за населението, тъй като домакинствата се задоволяват от общинското предприятие „Трънска гора“ в община Трън. По информация на общинското ръководство, домакинствата са осигурени с дърва за огрев.

По-голямата част от населението  в област  Перник е снабдено вече с дърва за огрев. Голям дял в снабдяването на населението имат и фирми- доставчици, извършващи промишлен дърводобив в посочените горски стопанства.