Пернишко участие на националната конференция на АБЕА

Пернишко участие на националната конференция на АБЕА

На 29 номеври в София се проведе XVI Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции под формата на кръгла маса, в която взе участие старши експерт – Ана Мария Михайлова  от Областна администрация- Перник.

Темата на конференцията беше Енергийната ефективност и ВЕИ- как да посрещнем предизвикателствата на енергийният преход и енергийната бедност.  На кръглата маса взеха участие представители на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции, ЕнЕфект, Столична община, Българската стопанска камара, представител на Министерство на иновациите и растежа, както и представители на търговски баки и ЕСКО.

Разгледаха се въпроси свързани с конкретно финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България,  както и философията за предизвикателствата на енергийната криза. Представени бяха възможности за финансиране на проекти за устойчива енергия в Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, както и какви са добрите практики за финансиране на проекти за устойчива енергия в предприятията.

Представителите от търговските банки и ЕСКО представиха и запознаха аудиторията със съществуващите финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията.

Важен апел беше отправен от Димитър Добрев от Българската стопанска камара, към всички представители от различните институции: „Важно да мислим и работим  в една посока!“