Областната управа прие аптечната карта на региона

Областната управа прие аптечната карта на региона

Аптечна карта на област Перник бе приета на днешното заседание в Областна администрация – Перник. На председателствената от г-жа Илинка Никифорова среща присъстваха представители на общините,   РЗОК – Перник, Регионална фармацевтична колегия , Регионална колегия на Българска асоциация на помощник-фармацевтите.

Севдалина Стоядинова – експерт в  РЗИ-Перник представи синтезирана информация относно Аптечната карта като акцентира върху неравномерното разпределение на аптеките в областта, необходимостта от по-голям брой магистър- фармацевти, липсата на денонощна аптека в областния град, както и отдалечеността на някои населени места до най-близката аптека.

Аптечната карта е основа на бъдещи съвместни действия на  институциите и държавата с цел  подобряване снабдяване на населението с медикаменти и оптимизиране  на аптечната мрежа в област Перник.