Инж. Чавдар Стойнев: Работим за модернизацията на „Топлофикация Перник“ чрез реализирането на зелени проекти

Инж. Чавдар Стойнев: Работим за модернизацията на „Топлофикация Перник“ чрез реализирането на зелени проекти

„Инвестиции в подобряване на въздействието върху околната среда, поддържане на доброто техническо състояние на съоръженията за пренос на топлинна енергия и поставяне на клиента в центъра на цялостната политика – това сме заложили в нашата стратегия за устойчиво развитие и модернизация през следващите години“. Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев, на въпроса-  кризата и скока на цените отразяват ли се върху темповете на реализиране на зелените проекти. По думите му целите пред екипа на топлофикационното предприятие ще бъдат постигнати с помощта на управление, основано на прозрачност и последователност. Той посочи, че екипът на „Топлофикация Перник“ е поел ангажимент за осъществяване на енергийната трансформация на дружеството, който ще изпълни съгласно европейската и българска екологична политика.

Изпълнителният директор коментира, че за подобряване на въздействието върху околната среда, имат намерение да реализират редица зелени проекти. Като пример за екологична инвестиция инж. Чавдар Стойнев посочи преминаването към производство на енергия от природен газ.

„До края на годината се очаква да бъдат включени в работен режим трите газови когенератора – важен проект, върху който целият екип на „Топлофикация Перник“ насочи усилията си през последните три години. Основната цел на инвестицията ни е намаляване на използването на въглища и осигуряване на топлинна енергия от алтернативни горива“, заяви инж. Стойнев. Той допълни, че  при изгарянето на природен газ се отделят 3 пъти по-малко въглеродни емисии в сравнение с твърдите изкопаеми горива.

„Инвестираме в бъдещето на предприятието чрез нови технологии, алтернативни горива и откриване на още работни места“, подчерта инж. Чавдар Стойнев.

Той коментира, че за постигане на още по-екологично производство на енергия предстои да бъдат закупени още два допълнителни газови когенератора. По този начин „Топлофикация Перник“ ще успее още по-ефективно и бързо да намали дела на използваните въглища, а от там и вредните емисии .

Изпълнителният директор на едно от големите  предприятия в пернишко коментира, че е подготвено и инвестиционно намерение за производство на топлинна енергия от биогаз. По думите му реализирането на инвестицията е поредната стъпка към подобряване на въздействието върху околната среда.

Инж. Чавдар Стойнев подчерта, че се работи в посока не само за осъществяване на енергийната трансформация на предприятието, но и за запазване и откриване на нови работни места в бъдеще. Според него именно производството на чиста енергия ще даде възможност за увеличаване на заетостта в сектора им и в частност в централата. За реализирането на тези цели обаче е необходимо да се помогне на учебните заведения да обучават кадри, които да са подготвени за реализиране на пазара на труда.

„Енергетиката все повече се развива, но в същото време е много трудно да се намерят работници с правилните квалификации. Смятам, че уменията като управление на проекти и проектиране занапред ще бъдат едни от най-търсените, включително и в нашето предприятие. Имаме намерение да реализираме големи инвестиции именно с помощта на дългогодишните ни кадри, но и с наемането на млади хора, със знания, които са тясно свързани с новите технологии и алтернативни горива“, посочи инж. Стойнев. Той допълни, че пазарът се разраства и трябва да се гарантира, че има подходящите специалисти.

По думите му именно по тази причина е наложително запазването на базовите мощности, каквито за България са въглищните централи. „Усилията за постигането на амбициозните цели на Европа трябва да бъдат насочени към модернизация, а не към закриване“, категоричен е изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“.