110 години от създаването на колоездачното дружество в Перник

110 години от създаването на колоездачното дружество в Перник

110 години се навършват от създаването на колоездачното дружество „Миньор” при Мини „Перник”, припомня Силвия Нотева от Регионалния исторически музей.
Според запазените документи, колоездачното дружество се създава на 29 януари 1912г. по инициатива на миньори-любители колоездачи, притежаващи собствени велосипеди и жители на Пернишката община, с подкрепата на Държавните мини -Перник с директор Ив. Симеонов. Дружеството е със 70 члена. Имената на хората от това събитие, подписали протокол №1, са: Серги Стоев, Ив. Димитров, Б. Каймакчиев, Ст. Иванов, А. Ненков, Асен Гюров, П. Чернаев, М. Матеев, Г. Козаров. От документ в Държавен архив става ясно, че тези хора са се събрали в локала на Георги Аначков, където е съставен първият протокол на новооснованото дружество.
Есента на 1912 г. избухва Балканската война и въпреки, че Мини „Перник“ са мобилизирани, новосформираното колоездачно дружество участва със свои членове в колоездачните роти на българската армия. Дружество „Миньор“ дава свои подготвени членове и през Първата световна война.
Всяка година в Перник през м. април тържествено се е откривал колоездачният сезон с провеждане на състезание за „Знамето на Перник“. Победителят е знаменосец за годината, класиралите се на второ и трето място – асистенти. Официалното закриване на колоездачния сезон в Перник е ставало през м. септември – на Богородица. През зимните месеци дружеството е изнасяло колоездачни вечеринки при препълнени салони в Минния театър (дн. музей) и Минното читалище. В така наречения за колоездачите „мъртъв сезон“ състезателите са се занимавали с тренировки на закрито.
Пернишките колоездачи са едни от най-добрите бегачи в България. Генади Симов е постоянен участник в Националния отбор по колоездене от 1926 г. до 1939 г., взема участие на Олимпиадата през 1936 г. в Берлин. На състезанията на БКС за спечелване знамето на съюза, перничани много пъти са били първи. Всяка година на съборите, на които се е давала купата на Н.В. Царя за дисциплина, строй и екипировка, перничани са донасяли приза в Перник – седем пъти.
През 1940 г. дружеството е наброявало 320 души.