Ученици от ПГИ участваха в Академия „Перник на младите”

Ученици от ПГИ участваха в Академия „Перник на младите”

Ученици от Професионална гимназия по икономика – Перник взеха участие в Академия „Перник на младите“, която се проведе в град Брезник този месец. Тя е инициирана от Консултативния съвет за младежка политика към кмета на Община Перник и се случва с финансовата подкрепа на Община Перник и с подкрепата на Национален младежки форум. Академията има за цел да повиши уменията на младежи между 15 и 29г. за участие в гражданските процеси и да им помогне да ангажират повече връстници в каузите си. Александра Младенова и Мария Малчева от 10 б клас, Драгомир Попов -11 б клас, Михаела Стоянова и Надя Дукова – 12 б клас, с ръководител Людмила Петрова – педагогически съветник в ПГИ, се включиха в този процес, който цели насърчаване на младите хора да бъдат все по-активна част в живота на град Перник.
Дейностите се осъществяват по проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г .