Община Трън остава без промяна такса смет за идната година, въпреки инфлацията

Община Трън остава без промяна такса смет за идната година, въпреки инфлацията

Община Трън инициира обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата за третирането им. Тук влиза и осигуряването на съдове за ТБО и поддържане на териториите за обществено ползване за 2023 година и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 година в община Трън.

В тази връзка кметът на Трън отправя покана към жителите на общината и бизнеса да участват в обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 година и определянето на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 година в община Трън. Общественото обсъждане ще се проведе на 23.12.2022г (петък) от 10:00часа в заседателната зала на Общинска администрация Трън.

Предложението за План-сметката за необходимите разходи за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата за третирането им е качена на сайта на общината.

Всички физически и юридически лица на територията на община Трън, могат да представят своите становища, мнения и предложения до 09:00 часа на 23.12.2022 г. на електронните пощи на Община Трън obshtina_tran@mail.bg, obshtina@tran.egov.bg

Кметът на Трън е внесъл в Общински съвет Трън предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2023г. Предложението включва:

– за жилищни и вилни имоти – 5‰ върху данъчната оценка на имота;

– за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци – 5‰ върху отчетната стойност за фирмите и върху данъчната оценка за физическите лица;

– за СУ „Гео Милев“, ДГ „Ален мак“ и НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“ – 2,5‰ върху данъчната оценка на имота.

Предложението ще бъде разгледано на заседание на Общински съвет Трън през месец декември 2022г.

Такса битови отпадъци, както и промилите за 2023 г в община Трън остават без промяна, въпреки поскъпването на горивата и отдалечеността от регионалното депо. На въпроса- ще успее ли Община Трън да се справи с със средствата, кметът на Трън Цветислава Цветкова заяви: “Да, мисля, че ще съумеем да се справим, въпреки че нашата община е най-отдалечена от Перник. Имаме населено място, което се намира на 35 км от Трън. Това ще рече, че нашите камиони пътуват по 100 км в едната посока до депото в Перник. Спасява ни, че ние си събираме и превозваме отпадъците, а не наемаме фирма. Затова миналата година си поискахме от РИОСВ да ни възстановят средствата по отчисленията, които правим. С тези пари си купихме още една сметоизвозваща машина. Догодина, смятаме пак да си изискаме отчисленията от РИОСВ, за да си купим, ако успеем, още една сметоизвозваща машина, защото тези, с които работим в момента са много амортизирани и често се ремонтира, а амортизацията на камионите с това каране до Перник е убийствена. Всъщност, ние сме с най-високите промили в областта, но проблемът е, че при нас данъчните оценки на имотите са много ниски. Затова няма как да увеличаваме още.  То и при тези цени пак трудно си събираме данъците. Затова се налага Общината да заделя пари от нашите си дейности, за да дофинансираме сметосъбирането и сметоизвозването. Според сегашните цени, постъпленията в общинската хазна от такса смет на 100% възлиза на 250 000 лева. А тази година сметосъбирането ни струва 500 000 лева. Тоест, при положение, че успеем на 100% да съберем данът смет, което не се получава, още толкова дофинансираме тази услуга за жителите на общината. А тези 250 000 лева бихме могли да ги инвестираме в много важни дейности, но не можем да си позволим да не извършваме тази услуга. С възникването на ковид пандемията, жителите по селата се увеличиха почти двойно. Не малка част от новодошлите си подмениха мебелите и старите изхвърлиха на контейнерите, заедно със строителните материали от ремонтите, които си направиха. Всяка седмица чистим нерегламентирани сметища и въпреки това РИОСВ ни санкционира. Представете си колко хора ще ни трябват, за да обикалят ежедневно 51 населени места и да следят дали няма нерегаментирани сметища. Това е загубена кауза, но Общината търпи санкции за тези сметища. Въпреки всички трудности, успяваме да се справим“.