Монтират дефибрилатор в сградата на Общината

Монтират дефибрилатор в сградата на Общината

Община Перник монтира два автоматични външни дефибрилатора, съобщи Вергиния Иванова – главен експерт в администрацията. Дейностите са част от проект по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Единият от апаратите, който ще е обществено достъпен, е поставен на партера на административната сграда на общината. По този начин посетителите й, заедно с помощта на специално обучен персонал, ще могат да реагират своевременно при възникнал сърдечен арест. Сред част от проектните дейности е закупуването и на мобилен кабинет. С него екип от лекари ще посещава и обслужва както маргинализирани общности, така и други спешни случаи. Той също ще бъде оборудван с дефибрилаторна машина. Планира се и изграждането на Център, който да предоставя социални и здравни услуги на маргинализирани лица от общината. Освен техническо оборудване ще бъдат проведени серия от събития с културна и социално-здравна насоченост. Те ще са свързани с преодоляване на негативните стереотипи сред обществото спрямо малцинствата, информира БТА. Проектът на стойност близо 2 милиона лева е с продължителност 2 години.