Инж. Любомир Спасов: Смъртната присъда за ТЕЦ-овете на въглища само след няколко години създава сериозен риск за националната сигурност!

Инж. Любомир Спасов: Смъртната присъда за ТЕЦ-овете на въглища само след няколко години създава сериозен риск за националната сигурност!

Инж. Любомир Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол, пред Днес и утре

От няколко дни се говори  много активно, че според Плана за възстановяването до 2026 година ще се затварят въглищните ТЕЦ-ове, а с тях и целия минен отрасъл. По този повод разговаряме с изпълнителния директор на ТЕЦ Бобов дол инж. Любомир Спасов.

-Инж .Спасов, как бихте определили намерението за затваряне на въглищните централи до 2026 година?

-Смъртната присъда за ТЕЦ-овете на въглища само след няколко години създава сериозен риск за националната сигурност! Ефектът ще бъде огромен недостиг на електрическа енергия, превръщането ни от износител във вносител на енергия и закриване на десетки хиляди работни места.

– Смятате ли, че евентуално свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при президента би довело до промяна в намерението на държавата за закриване на въглищните централи?

– Надявам се, че чрез свикването на този съвет политиците ще обърнат по-сериозно внимание на проблемите на българската енергетика и ще си дадат ясна сметка за факта, че затваряне на близо 80% от въглищните централи, без достатъчно надеждни алтернативи, обрича на смърт цялата българска енергетика!

-Отдавна се говори за плановете за енергийна трансформация на много въглищни централи. ТЕЦ Бобов Дол планира огромни инвестиции за зеления преход, свързани с постепенно спиране на използването на въглища. Реализируеми ли са всички планове до 2026 година?

-Някои да, но за други този срок е твърде кратък. Да, ТЕЦ Бобов дол планира диверсификация на горивния микс чрез строителство на съоръжения за производство на енергия от природен газ, слънце. На следващ етап се планира дори и зелен водород, както и други по-малки проекти. Цялата енергийна трансформация, обаче, няма как да се случи за толкова кратък срок.

– От друга страна май никой не се замисля за социалната страна на затварянето на всички въглищни централи. Как изглежда проблемът от социална гледна точка?

-В социален аспект десетки хиляди инженери, енергетици и миньори ще останат без препитание. Хора, които са изградени специалисти в своята сфера, ще загубят възможността да прилагат знанията си, защото някой някъде е решил необмислено да затвори десетки дружества, осигуряващи хляб на десетки хиляди българи.

– Все пак не може да не се съгласите, че въглищата няма да се използват безкрайно.

-За мен националните ресурси трябва да се използват максимално дълго. Въглищата са именно национален ресурс, който едва ли ще бъде изчерпан до 2026 година. Колкото по-дълго използваме въглища, толкова по-дълго можем да задържим цените на енергията.

-Какво щеше да се случи през тази година, ако всички въглищни централи използваха природен газ предвид неколкократното му поскъпване и затрудненията с доставките? – Вероятно щяхме да достигнем тотална катастрофа и абсолютно непосилни за българите цени на енергията. А в тази трудна година дори България постигна рекорден износ на електрическа енергия!

Ако централите бъдат затворени толкова скоростно, трябва да забравим за един от малкото продукти с висока добавена стойност – износът на електрическа енергия! Ако това се случи рискуваме и режим на тока заради недостига.

-Смятате ли, че са ни необходими толкова батерии, колкото е предвидено да бъдат закупени съгласно Плана за възстановяване и устойчивост?

-Със сигурност е логично целенасоченото инвестиране в мощности за съхранение на енергия, инсталирането на подобни батерии е заложено и в плана за енергийна трансформация на ТЕЦ Бобов дол, но има едно голямо НО. Ако Планът за възстановяване и устойчивост бъде реализиран в сегашния му вид, вероятно ще си останем само с батериите, но не е и с енергията, която те да съхраняват, което ще направи инвестицията на държавата напълно безполезна. Хората трябва да разберат, че не можем да разчитаме на 100% на възобновяемите източници на енергия, защото те не гарантират прогнозируемо производство. Доста повече от 3 години ще ни бъдат необходими „лошите въглища“ и природният газ, за да произвеждаме достатъчно електрическа енергия и да бъде гарантирана енергийната сигурност на страната ни! А както вече казах, въглищата са гарант и за енергийната независимост. За мен с приемането на Плана в този му вид интересите на България са предадени! Отказът от ключови мощности обрича страната ни на тежък енергиен дефицит.