Ден на отворените врати се провежда днес в Съдебната палата на Перник

Ден на отворените врати се провежда днес в Съдебната палата на Перник

Ето какво включва тази инициатива:

09.00 ч. Отворени врати на институциите в Съдебна палата град Перник за всички граждани.

09.15 ч. Обиколка на Съдебната палата, представяща отделните институции.

09.30 ч. Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател пред учениците от 4 г клас на XI ОУ „Елин Пелин“ гр. Перник.

11.00 ч. Демонстрация на съдебен процес за отвличане чрез заплаха и блудство с непълнолетно лице – чл. 149 ал. 2, т. 2 и чл. 150, ал. 1, чл. 159, ал. 1 от НК, за разпространяване на порнографски материали и кражба на самоличност чрез киберпрестъпление – чл. 319а във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс от ученици от VI СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Перник – зала №2, партер.

11.30 ч. Лекция на тема: „Киберсигурност, дигитална грамотност и безопасно поведение в интернет“ – служител от специализиран отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП към МВР – зала № 2, партер.

12.15 ч. Лекция от психолог от Център за обществена подкрепа гр. Перник за т.н. „СИНЯ СТАЯ“, ползите и методите на работа, позовавайки се на своя опит – зала № 2, партер.

12.30 ч. Награждаване на победителите в конкурса за есе на тема „Интернет – приятел или враг“ – зала № 2, партер.

13.30 ч. Среща на административните ръководители на Окръжен, Административен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник с граждани и журналисти – зала № 2, партер.

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН

1. Възможност за посещение и запознаване на място с работата на:

■ служби „Бюро съдимост“ и „Архив“ в Районен съд – Перник;

■ служба „Деловодство“ в Окръжен съд – Перник;

■ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ в Районен съд – Перник и Окръжен съд – Перник;

■ служба „Деловодство“ в Районна прокуратура – Перник и Окръжна прокуратура – Перник;

■ служба  „Регистратура“ и „Съдебни секретари“ в Районен съд – Перник;

■ служба „Регистратура“ и „Съдебни  секретари“ в Административен съд – Перник;

■ запознаване с правилата за достъп до Съдебната палата и дейността на звено „Съдебна охрана“.