Близо милион са приходите на община Радомир от общински имоти

Близо милион са приходите на община Радомир от общински имоти

На проведеното вчера заседание на Общинския съвет, кметът на община Радомир Пламен Алексиев представи отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. Градоначалникът информира, че общинската администрация е получила приходи на стойност 955 577,77 лв. от управление и разпореждане с имоти общинска собственост за една година. От тях 522 481,73 лв. са събрани от направените 74 разпоредителни сделки. В общинската хазна са постъпили 240 975,84 лв. от наеми на помещения, жилища, терени и земеделска земя. В община Радомир за една година са отдадени под наем 216 земеделски имота с обща площ 5 156,745 дка. Предоставени на наематели са 128 общински жилища. Общината притежава 7180 дка гори. От стопанска дейност в горските територии за една година са реализирани 170 590 лева. Предложенията за продажба на общински имоти се изготвят на база предварително заявени инвестиционни намерения, или по инициатива на кмета. По този начин се удовлетворяват искания на потенциални инвеститори и се избягват разходи по подготовка на преписки за продажба на общинско имущество, от които няма да се реализират постъпления поради липса на купувачи, посочиха от общинската администрация.