Свободните работни места на трудовата борса в Перник намаляха с 50
Forklift Repairing Lifting System. Caucasian Worker Fixing the Machine.

Свободните работни места на трудовата борса в Перник намаляха с 50

След като 2-3 седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата те намаляха чувствително- с 50 и станаха 272.Добрата новина е, че не е редуциран броят на предлаганите свободни места за безработните с висше образование и те си остават 22.

В момента на трудовата борса в Перник  са актуални предложенията за работа на  10 машинни оператори във фармацефтичната промишленост, 25 обслужващи работници в промишленото производство,  15 машинни оператори опаковане,  10 електромонтьори електронна апаратура, 11 камериерки, 29 чистач/хигиенисти за Перник. През изминалата седмица се появи предложение за работа на 10 обслужващи магазин.

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители, касиери, техници-механици, заготвители на активна маса, шлайфисти, оператори парна преса, електромонтьори, електрозаварчици, охранители, работници в кухня, готвачи, общопрактикуващи лекари,  техници телекомуникации,  пощенски раздавачи, шофьори на лек автомобил до 9 места, оператори на машина за леене, чистач-хигиенисти, служител човешки ресурси, механошлосери, инженери-производство, бояджии, автомонтьор, служител на гише в пощенска станция, шофьор на товарен автомобил, носач-товарач на стоки, служител във финансова платежна институция, склададжии, отчетник-счетоводство, работник сглобяване на детайли, куриер, лаборант, биолози, химик-аналитици,  строителен електротехник, помощник-готвачи, шофьор на лекотоварен автомобил, монтажници на хладилни и климатични инсталации,  работници по озеленяването, общи работници, санитари, юристконсулт, сервитьори,  отчетници, домашни чистачи, шофьори на автобус, главен счетоводител, трудотерапевт, кинолог, готвачи-салатиери, началник-смяна, ветеринарен лекар, консултанти продажби

През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности. През изминалата седмица пролича, че сме навлезли в есенно-зимния период, защото предлаганите работни места намаляха с 50 и спаднаха на 272.  Радващото е, че няма намаляване на свободните места за безработни висшисти и те си останаха 22 .

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 250 свободни места и 22 за безработни висшисти.