Граовското двугласие участва в „Живи човешки съкровища“

Граовското двугласие участва в „Живи човешки съкровища“

Работна среща на Комисията за провеждане на първична селекция в област Перник за Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – 2022 се проведе в сградата на областна администрация – Перник.

Комисията обсъди предоставената документация и допусна до участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища“ кандидатурата „Граовско двугласие и звучене на автентични песни“ на Женска фолклорна група „Граово“ към Народно читалище „Васил Левски – 1968“, село Рударци. Положително бяха отчетени местният стил на изпълнение на граовския двуглас и богатият репертоар на групата, както и усилията на читалището за опазването на традиционната дейност, както и за нейното популяризиране.

В рамките на заседанието на комисията д-р Стела Ненова запозна присъстващите с актуализацията на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – промени в документацията за попълване на Националната представителна листа и въвеждане на процедури за изграждане на две нови листи – Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Тя информира и за нововъведенията в актуализирания Регистър на нематериалното културно наследство, които ще спомогнат за разширяване на обхвата на постъпващите за селекция кандидатури.

Комисията заседава в състав: председател – д-р Стела Ненова от ИЕФЕМ към БАН и членове Венцислава Крумова – експерт в Регионалния исторически музей – гр. Перник и Верка Момчилова – старши учител по музика.