Около 30 младежи от Брезник, Перник и Радомир взеха участие в младежка академия на Бърдото

Около 30 младежи от Брезник, Перник и Радомир взеха участие в младежка академия на Бърдото

От 17 до 19 ноември, в Брезник, се проведе младежка академия под надслов “Перник на младите”,  информираха от Консултативния съвет за младежка политика.

В академията са се включили 27 активни младежи от Перник, Радомир и Брезник. В рамките на два дни те са имали възможност да се опознаят взаимно чрез различни инициативи и работа по групи, както и да представят своите визии за градовете си и други дейности.

Участниците са предизвиквали сложни ситуации като по този начин се стремели с общи усилия и работа в екип да решават сложни казуси. Това им помогнало да установят, че имат общи интереси и да разберат, че с общи усилия биха могли да постигат сериозни успехи и да реализират мащабни идеи.

Последният ден на академията е създал условия за развитие на идеи на участниците и планиране на стъпките за постигането им. Младежите са работили върху личността и достигнали до нови заключения за себе си, намерили са нови приятели, съмишленици и разбиране. В края на събитието всеки от тях е получил сертификат за участието си в академията.