Република Сърбия открива почетно консулство в Република България!

Република Сърбия открива почетно консулство в Република България!

Министерският съвет на Република България прие  тази седмица решение, с което дава съгласие за откриване на консулство на Република Сърбия, ръководено от почетно консулско длъжностно лице.

Седалището на почетното консулско длъжностно лице на Република Сърбия ще бъде в град Благоевград. Консулският окръг обхваща територията на областите- София, Кюстендил, Перник, Благоевград, Враца, Монтана, Видин и Плевен.

Митко Солаков ще бъде почетно консулско длъжностно лице на Република Сърбия в Република България. Той разполага с необходимите обществени и бизнес контакти, за да съдейства за развитието на икономическите отношения, както и на сътрудничеството в областта на културата и спорта между двете страни. Към момента е управител на „МГС ОЙЛ” ЕООД и „Бранд Дистрибюшън България” ЕООД.

Политическият диалог между България и Сърбия се развива все по-интензивно през последните години, което създава предпоставки за активизиране на двустранните икономически отношения, както и тези в сферата на културата и спорта. Откриването на консулство на Сърбия, ръководено от почетно консулско длъжностно лице у нас, ще стимулира развитието на сътрудничеството в посочените области на територията на консулския му окръг.