Днес временно ще бъде спряно движението по пътя, който свързва селата Ковачевци и Лобош!

Днес временно ще бъде спряно движението по пътя, който свързва селата Ковачевци и Лобош!

 На 15.11.2022 г. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Перник уведомява гражданите, че на 15 ноември 2022 г. ще проведе учебно занятие на територията на с. Лобош, община Ковачевци.

 Във връзка с това ще бъде преустановено движението по републикански път № 6033 свързващ селата Ковачевци и Лобош за периода от 09:30ч. до 13:30ч. на 15.11.2022 г.