Модерен ехограф обслужва жителите на Радомирско

Модерен ехограф обслужва жителите на Радомирско

Ехограф от топ 5 световни марки обслужва пациентите от територията на МИГ Радомир-Земен. Проектът е изпълнен по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, с бенефициент „АИППИМП д-р Кирил Ангелов – АВИЦЕНА62“ ЕООД.

МИГ Радомир-Земен проведе мониторинг на изпълнението на проекта. Проверката на място установи, че с изпълнението на дейностите по проекта е закупена висок клас медицинска апаратура – Ехограф, с което е постигната и основната му цел – повишаване на качеството на медицинското обслужване на населението от територията на МИГ Радомир-Земен.

Многоядрената паралелна обработка за по-бързо сканиране, ултра скоростта на предаване на данните, по–добрия 3D/4D образ са само част от предимствата, които помагат да управлявам ежедневната си клинична практика с лекота и сигурност. Чистотата на образа е в резултат на използваните технологии от най-висок клас. Тя спомага за откриване на ранни аномалии и малки патологии с най-доброто в класа изображение. Това неминуемо води до безпрецедентно повишаване на качеството на извършените прегледи – сподели д-р Ангелов.