Отлага се общественото обсъждане, свързано с оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в региона

Отлага се общественото обсъждане, свързано с оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в региона

Насроченото за 11.11. 2022 г. обществено обсъждане, свързано с изготвянето на предложение за оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Перник, се отлага. Това информираха от Окръжен съд-Перник. Причината за това са здравословни проблеми на част от участниците общественото обсъждане. Затова то се отлага за 21.11.2022 г. на същото място- зала Панорама.

Както Днес и утре вече информира, на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС е възложено да извърши конкретен анализ на съдебния район на Окръжен съд – Перник от демографска, социологическа, икономическа и други гледни точки, при съобразяване на базовите критерии за промяна на съдебната карта.

В тази връзка, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, ще се проведе обществено обсъждане. Целта е да бъде дадена възможност както на заинтересованите страни, така и на обществеността, да изразят становището си по отношение на оптимизирането на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в област Перник.