Безопасността на движение по пътищата обсъждаха в областта

Безопасността на движение по пътищата обсъждаха в областта

Областният управител Людмил Веселинов проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Поводът за срещата бе отчитане на заложените за трето тримесечие дейности по БДП, включени в План-програмата за 2022г.. Като точка от дневния ред бе дискутирано изпълнението на мярка 6.1. от План-програмата на комисията за провеждане на съвместни областни учения за реакция при постъпило ПТП.

През месец декември 2022г. е планирано да се организира и проведе тренировъчно учение, което да покаже взаимодействието и реакцията на институциите при постъпило ПТП. Събитието е част от Областната кампания по безопасност на движението по пътищата. Целта е създаване ефективна организация за координация и взаимодействие между компетентните органи за реагиране при ПТП с пострадали или усложнена метеорологична обстановка, затруднени пътни условия, затруднено и/или блокирано движение по уличната и пътната мрежа.

Оказването на спасителна дейност и спешна медицинска помощ в рамките на първите минути след настъпване на пътнотранспортно произшествие е от ключово значение за овладяване на травмите, ограничаване на инвалидизацията и намаляване на смъртността. Координираните действия на компетентните органи за кризисна ситуация са в основата на процеса на управление и справяне с последствията от ПТП. Резултата от учението цели да покаже добрата междуинституционална организация, координация, комуникация и контрол.

Участие в заседанието взеха и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата.