Обществено обсъждане за оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в региона, организира Окръжен съд – Перник

Обществено обсъждане за оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в региона, организира Окръжен съд – Перник

Обществено обсъждане с цел да бъдат изслушани и събрани становищата на всички заинтересовани страни по отношение изготвянето на предложение за оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Перник, ще се проведе на 11.11.2022 г., от 10.00ч., в зала Панорама. Това информираха от Окръжен съд-Перник.

От там поясниха, че на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС е възложено да извърши конкретен анализ на съдебния район на Окръжен съд – Перник от демографска, социологическа, икономическа и други гледни точки, при съобразяване на базовите критерии за промяна на съдебната карта.

В тази връзка, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, ще се проведе обществено обсъждане. Целта е да бъде дадена възможност както на заинтересованите страни, така и на обществеността, да изразят становището си по отношение на оптимизирането на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в област Перник.