Обръщение на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев

Обръщение на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев

Уважаеми колеги,

Днешният ден трябваше да бъде празник. Арогантният криминален акт, при който загина 32-годишен наш колега, го превърна в тежко потвърждение за рисковете и изпитанията, съпътстващи полицейската професия.

Днес е ден на покруса. Но и на решимост да бъдем абсолютно безкомпромисни към всеки, който създава опасност за живота и здравето на служителите ни!

Нека бъдем силни в скръбта и мотивирани да защитим достойнството на работата в полза на държавността!

Нека ни води непоколебима вяра! Неслучайно покровител на полицията е Св. Архангел Михаил – пазител на реда и законността, изразител на победата на доброто и справедливостта.

Поклон пред загиналите при изпълнение на дълга си! И пред всички Вас, които всеотдайно носите отговорността да браните Закона и обществото!