Около 300 свободни работни места предлага Бюрото по труда миналата седмица

Около 300 свободни работни места предлага Бюрото по труда миналата седмица

След като през предходната седмица предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места намаляха, то през изминалата те се увеличиха с 12 и достигнаха 292. Добрата новина е, че се увеличиха и предлаганите свободни места за безработните с висше образование с 5 и достигнаха 20.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на:17 продавач-консултанти, 10 машинни оператори във фармацефтичната промишленост, 10 машинни оператори, 15 контрольори по качеството, 10 техници на електрически машини, 10 машинни оператори, 15 обслужващи работници в промишленото производство, 10 електромонтьори електронна апаратура, 15 машинни оператори шиене, 10 камериерки.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители, касиери, техници-механици, заготвители на активна маса, шлайфисти, електрозаварчици, охранители, работници в кухня, готвачи, общопрактикуващи лекари, шивачки, техници телекомуникации, оператори на пещи за производство на стъкло, шивачи на обувки, пощенски раздавачи, шофьори на лек автомобил до 9 места, оператори на парна преса, чистач-хигиенисти, служител човешки ресурси, механошлосери, инженери-производство, склададжии, бояджии, автомонтьор, оператори на машина за леене, служител на гише в пощенска станция, шофьор на товарен автомобил, носач-товарач на стоки, служител във финансова платежна институция, обслужващ бензиностанция,  завеждащ административна служба, отчетник-счетоводство, работник сглобяване на детайли, куриер, лаборант, биолози, химик-аналитици,  строителен електротехник, помощник-готвачи, шофьор на лекотоварен автомобил, монтажник на хладилни и климатични инсталации,  работници по озеленяването, общи работници, санитари, юристконсулт, камериерка, старши специалист, помощник-възпитатели, сервитьор, учител по български, отчетници, домашен чистач, шофьори на автобус.

През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности. Въпреки че традиционно с навлизането в есенно-зимния сезон предлагането на свободни работни места на трудовата борса намалява, един бегъл поглед върху предложенията за работа на пернишката трудова борса показва, че към момента има близо 300 свободни работни места, от които 20 са за висшисти.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 272 свободни места и 20 за безработни висшисти.