Образователен форум „Занимания по интереси  и иновативни практики“ в Перник

Образователен форум „Занимания по интереси  и иновативни практики“ в Перник

Първият в Перник образователен форум „Занимания по интереси и иновативни практики“ събра в Двореца на културата участници от всички образователни институции- училища, детски градини, ЦПЛР, учители-ръководители на групи и клубове за занимания по интереси, ученици, гости. Първият модул „Занимания по интереси-какво говорят цифрите“ отрази броя на формираните групи в училищата по тематични направления. Най-голям брой групи в училищата е Тематично направление „Изкуство и култура“ – 51, а най-голям брой ученици са се включили в направление „Математика“ – 708. За учебната 2022/2023 година са формирани 221 групи и клубове с 3 087 ученици. Фокус на събитието е новаторството в иновативните училища – 14 от 27 на територията на община Перник. За инициативата всяко иновативно училище се презентира с кратък филм и училищните екипи, реализирали иновацията, както и ученици, споделиха опит, проблеми, постижения.

Целта на голямото събитие е да се провокират училищата в Перник да бъдат иновативни, защото стремежът към иновации е стремеж към творчество в учителите, но и начин да се повиши мотивацията на учениците. Не по-малко важен за организаторите от общинската администрация е и обменът на идеи и добри практики между училищата в община Перник.

„Иновативните практики и заниманията по интереси са тези фактори, които правят училището привлекателно и желано място за нашите деца. Място, което събужда техния интерес в различни направления“, каза зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев, който откри срещата. Той поздрави всички екипи, които се занимават с иновативните практики, добави, че е сигурен, че днешната среща ще спомогне за това още пернишки училища да се присъединят към иновативните образователни институции. Зам.-кметът добави, че обмяната на опит, която се случва днес е изключително важна за всички учители и училища.

Зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова, която бе гост на форума заяви, че заниманията по интереси стимулират креативността на учениците и показват най-добрите им творчески заложби. „Днешният форум е обърнат с поглед напред във времето и показва как може нещата, които се случват в извънкласните дейности да бъдат трансформирани във всеки един учебен час“, добави тя. Зам.-министър Гайдарова каза още, че обмяната на опит и практики е нужна, за да можем да си помагаме и да вървим заедно по пътя напред. Тя коментира, че е предизвикателство за всеки учител да организира една извънкласна дейност и да задържи интереса на учениците и поздрави всички преподаватели, които го правят във своите часове.

Гости на събитието бяха още зам.-областният управител Илинка Никифорова, началникът на РУО – Перник Ваня Коконова, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Перник д-р Татяна Вангелова, проф. д-р Янка Тоцева – лектор от „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ и преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“.