Възпитаниците на ТПГ“М. Кюри“ в Перник отбелязаха Деня на металурга

Възпитаниците на ТПГ“М. Кюри“ в Перник отбелязаха Деня на металурга

На 4 ноември ученици и учители в ТПГ “Мария Кюри  по традиция отбелязаха Деня на металурга, който се празнува на 5 ноември.

 Директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова поздрави по повод празника всички присъстващи. Учениците от Х б клас, с класен ръководител инж. Стефан Стефанов, представиха презентация, в която проследиха развитието на металургията в страната до наши дни.

Гости на събитието бяха доц. Светла Янкова, главен асистент, главен асистент Иванка Петрова и асистент Моника Асенова от ХТМ. Те  презентираха възможностите за обучение във висшето училище и за реализация.