Изработва се инвестиционен проект за допълваща канализация в Радомир

Изработва се инвестиционен проект за допълваща канализация в Радомир

Започва изработване на инвестиционен проект за изграждане на допълваща канализационна система на втори колектор в Радомир, съобщиха от общината пред БТА. Подготвя се технически проект за битово-фекална канализация за отвеждане на отпадъчните води от спортен комплекс „Струмска слава“ и на дъждовните води от площадката на бъдещата спортната зала. Ще има и битово-фекална канализация за отвеждане на отпадъчните води от кв. НОЕ до ул.“Райко Даскалов“ и начална шахта на ул.“Св.св. Кирил и Методий“. Проучването включва и участък от централната улица „Люлякова“. Ще се анализира състоянието на съществуващите дъждопреливници, ще се проектира преминаване под руслото на река Изворска и съответния канализационен клон. Инвестиционното намерение цели да подобри инфраструктурата за отпадъчни води и отвеждането им до пречиствателна станция.

Това лято започна реалното изпълнение на водния цикъл в Радомир. В момента в квартал „Върба“ се изгражда канализация, включваща страничните улици.