Предлагат нов срок за регистрация на кладенците!

Предлагат нов срок за регистрация на кладенците!

Да се удължи срокът за регистрация на кладенците, които се ползват за собствени нужди. Това предвиждат два законопроекта за промени в Закона за опазване на околната среда, които са внесени в Народното събрание.

Единият е на депутати от ГЕРБ и предлага крайният срок за регистрация да стане 28 ноември 2023 година, а не както е сега – 28 ноември тази година.

Припомняме, че от Министерството на околната среда и водите предупредиха, че собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да ги регистрират в срок до 28 ноември т.г.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок, не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.

Освен ГЕРБ депутати от БСП също предлагат срокът за регистрация на кладенците да се удължи и то с три години – до 28 ноември 2025 г.

Една от причините за отлагане на срока е липсата на административен капацитет на басейновите дирекции в страната, въпреки възможността заявления да се подават и чрез кметовете и кметските наместници, пише в мотивите към законопроекта.

Според депутатите това ще позволи  и да се проведе информационна кампания, което заради пандемията не се е случило.