Поздравление от кмета на община Брезник, по повод Деня на будителите

Поздравление от кмета на община Брезник, по повод Деня на будителите

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

 Поздравявам Ви по случай Денят на народните будители, един от най – светлите празници в българския календар.

На този ден всички ние се прекланяме пред подвига на българските възрожденци, революционери и просветни дейци, които са вдъхнали вяра и сила на народа ни. Със своите духовни, културни, просветни дейности и идеали те са съхранили духовните ценности и морал на българския народ, завещали са ни будност и национално самочувствие и са довели българския дух до решимостта да поведе борба за национално освобождение.

На днешните Будители изказвам благодарност за това, че съхранявате и предавате националното самосъзнание и родолюбие, за отговорността Ви към бъдещето и за примера, който давате.

Не спирайте стремежа си към нови знания и будете желанието на младото поколение за образование, наука, култура и развитие, защото Вие сте пазители на ценностите, продължавайки делото на Народните будители.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

  Васил Узунов

Кмет на община Брезник                  01 ноември 2022 г.