15 оферти за проектиране на ремонта на близо 66 км от пътя Перник – Стрезимировци са депозирани в АПИ

15 оферти за проектиране на ремонта на близо 66 км от пътя Перник – Стрезимировци са депозирани в АПИ

15 са отворените оферти в обществената поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на близо 66 км от второкласния път II-63 Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Перник и свързва общините Перник, Брезник и Трън със Сърбия при ГКПП „Стрезимировци“. Участъкът, предвиден за ремонт, започва при км 0 от пътен възел „Хумни дол“ на път I-6 Перник – Кюстендил, преминава през Перник, Брезник и Трън и завършва при граничния пункт „Стрезимировци“.

Отворените оферти са на:

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

Veselin Dimitrov Pandev;

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

„Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД;

ДЗЗД „Транслогистика“, с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

ДЗЗД „АМ Хемус“;

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

ОБЕДИНЕНИЕ ”ППМ-ИНФРА“ ДЗЗД, с участници: „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 315 560 лв. без ДДС и средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 120 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението е в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът за изпълнението им.