Отпускат пари за осигуряване на заетостта на над 11 500 безработни

Отпускат пари за осигуряване на заетостта на над 11 500 безработни

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социална политика за гарантиране заетостта на повече от 11 500 безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда – продължително безработни, младежи до 29 години, хора с увреждания, с ниско или без образование и квалификация, наети по Националния план за действие по заетостта през 2022 г. Допълнителният финансов ресурс е в размер на 48.2 млн. лв. Той е осигурен от предвидените по централния бюджет средства за изпълнението на политиката в областта на заетостта със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.