С колко ще се вдигнат заплатите тази и следващата година?
Female hand with money at cash desk. Currency exchange concept.

С колко ще се вдигнат заплатите тази и следващата година?

Фирмите смятат да увеличат заплатите на служителите си средно със 7% през тази година и с 8 на сто през следващата, показва проучване на Мърсър в България сред 461 компании.

Най-голямо увеличение планират фирмите от сектора на високите технологии. Там заплатите ще се повишат с 8% през тази година и с 10 на сто през следващата. Фирмите от сектора на финансовите услуги планират ръст на заплатите от 6% тази година и 5 на сто през следващата, а тези в производството – със 7% и през двете години. Във фармацевтичния сектор заплатите ще се повишат с 5 на сто през тази и с 6% през следващата година.

Допитването обаче е правено в края на май тази година. При ново кратко проучване през септември, в което участват 306 компании, показва, че фирмите са склонни да повишат повече възнагражденията.

Така средното повишение на заплатите през тази година се очаква да бъде с 9 на сто, а през следващата – с 10 процента. Такова повишение планират в производството и финансовите услуги, а в сектора на високите технологии и търговията ръстът на възнагражденията ще бъде с 10 на сто и през двете години.

Спрямо 2021 г. най-много са се вдигнали заплатите в търговията – с 13,5 на сто, следва логистиката – 8,6% високи технологии – 7,8%, бързооборотните стоки – 7,6%, производството – 6,6%, а най-малко е в застраховането – с 4,6%.

По дейности най-много за година са нараснали възнагражденията на ИТ специалистите – с 8,7%, хората, занимаващи се с инженерна дейност – със 7,5 на сто, с доставки – 7,2%, в администрацията и производството – със 7,1%, а най-малко на тези, заети с обслужване на клиенти – с 4,8%. Основните три фактора, от които се определя увеличението на заплатите е личното представяне на служителя, позицията му в структурата и представянето на компанията.

Три сектора изпреварват по ниво на възнагражденията средните за страната. Това са високите технологии, където средните възнаграждения са с 36% по-високи, изнесените услуги – с 16 на сто и фармацията – с 15 на сто. в два сектора заплатите изостават – това са производството – със 7% по-ниски заплати от средното и търговията на дребно – с 10 на сто.

54% от фирмите у нас планират да увеличават персонала си, а 5 на сто ще съкращават работници, показва още проучването. Близо 88 но сто от компаниите имат схема за променливо възнаграждение, което означава, че дават бонуси и премии на служителите си. Бонусът обаче е толкова по-голям като процент от заплатата, колкото по-висока е позицията на служителя. Така например бонусът на управителя е 28% от брутната му заплата през тази година, на висшия мениджмънт той е 23% от заплатата, докато за работещите на оперативно ниво бонусът е едва 10 на сто от заплатата.

Най-често фирмите дават като допълнителни придобивки към заплатата допълнителна здравна застраховка – 83% от компаниите. 73 на сто осигуряват безплатен паркинг, 67% – служебна кола, 66% – ваучери за храна, а 56% – допълнителен отпуск. Всяка втора фирма дава бонус за Коледа, но едва 23% дават бонус за Великден. Средно на година фирмите дават по 960 лева на служител, по 600 лева за транспорт, за Коледа средният бонус е 200 лева, а за Великден – 120 лева.

Фирмите предприемат допълнителни мерки за справяне с инфлацията. 40% са увеличили бюджета си за 2022 г. спрямо планирания през 2021 г. Всяка трета фирма е вдигнала сумата на ваучерите за храна, 19% са приложили инфлационно увеличение на заплатите, а други 19% са приложили допълнително извънредно увеличение на заплатите тази година.