„Прозрачност без граници“ прави кръгла маса в Перник

„Прозрачност без граници“ прави кръгла маса в Перник

На 28 октомври от 10:30 до 13:30 ч. в зала „Струма“ на Областна администрация – Перник ще се проведе първата кръгла маса по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван от Асоциация „Прозрачност без граници“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Основната цел на инициативата е да допринесе за развитие на капацитета на институциите от местно ниво, чрез укрепването и развитието на устойчиви политики за добро управление и превенция на корупцията. Основен фокус е изследване и оценка на системите за почтено публично управление на местно ниво. В рамките на инициативата ще бъдат изследвани институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот във всички 27 общини, които са областни центрове.

На събитието ще присъстват представители на местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнес организации от общините, които са областни центрове в Западна България.

Събитието се осъществява с любезното домакинство на Областна администрация Перник.