Председателят на Общинският съвет в Перник Димитър Колев подаде оставка по лични причини

Председателят на Общинският съвет в Перник Димитър Колев подаде оставка по лични причини

 В началото на днешната редовна сесия на Общинския съвет на Перник, председателят Димитър Колев поиска думата, като предложи за председателстващ на днешното заседание заместник-председателят Милена Миланова. Димитър Колев заяви в залата, че позицията на председателя на Общинския съвет е да извършва координация между Общинския съвет и общинската администрация. Колев припомни, че преди  месец -два два, две от сесиите на Общинския съвет бяха прекратени поради липса на кворум.

 „Далеч съм от мисълта да обяснявам, че работата на председателя е да  организира условията, в които се провеждат сесиите, а за кворума няма да коментирам как се прави той. Чуха се коментари, че председателят не може да организира работата на Общинския съвет, че имало напрежение в работата на местния законодателен орган. По принцип, всяка работа, която се върши, трябва да е в много спокойна обстановка. Аз не искам да бъда причина, че нещата не вървят.  До този момент те вървяха добре. Затова искам да ви уведомя, че с личен мотив взимам моето лично решение днес да подам оставката си като председател на Общинския съвет на Перник“, заяви Димитър Колев и напусна залата.