Дават 400 лева еднократна помощ за отопление на бедните
hand adjusting the temperature of heating radiator

Дават 400 лева еднократна помощ за отопление на бедните

Държавата ще отпусне нова еднократна помощ за отопление за бедни семейства в размер на 400 лева. Това реши служебното правителство. Помощта се отпуска всяка година от 1 ноември, а точният размер се определя от правителството. Миналата година помощта беше 300 лева и струваше на хазната 15 милиона лева.

50 000 души ще могат да се възползват от допълнителните средства, осигурени от бюджета. За целта са отделени 20 милиона лева.

Кой може да получи еднократната помощ ?

Помощта е предназначена за хора, на които са били отказани стандартните помощи за отопление, тъй като не отговарят на едно или повече условия за получаването им.

Те може да са получили отказ, ако диференцираният им доход за отопление е 40 лв. или повече или ако безработни и са регистрирани в бюрата по труда от по-малко от 6 месеца. При някои помощта е била отказана и поради двете причини, обясни социалният министър Лазар Лазаров.

Не е нужно хората, на които е отказана целевата помощ, отново да подават документи, поясни Лазаров. Онези, които искат да я получат, но досега не са подали заявления, ще могат да го направят в дирекциите за социално подпомагане в 14-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.