Подготвят се кабелни трасета за зарядните станции на електробусите

Подготвят се кабелни трасета за зарядните станции на електробусите

Подготвя се изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции за бъдещите електрически автобуси в Перник, съобщиха от Общината.

Общинското предприятие „Градски транспорт“ е обявило обществена поръчка на стойност 483 000 лв. без ДДС. Предвижда се да се изградят трасета с обща дължина 200 м. По-голямата част от тях – 180 м, ще обезпечат захранването на пет бавнозарядни станции в депото в кв. „Църква“, където ще се обособи покрито хале за престой и зареждане на електробусите. Двойна бързозарядна станция ще бъде монтирана на крайната спирка на линия 16. Община Перник очаква пет електробуса по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Проектът цели да се намалят емисиите на фини прахови частици и азотни окиси във въздуха на Перник, както и да се създаде по-ефективен и екологичен обществен транспорт в общината. Община Перник вече получи 13 нови автобуса на природен газ. Те са осигурени по проект за интегриран градски транспорт. Новите 18 автобуса ще обхванат цялата градска мрежа.