За сливането на две от най-големите здравни заведения в Пернишко разказва Архивът

За сливането на две от най-големите здравни заведения в Пернишко разказва Архивът

През 1973 г. се извършва сливане на две от най-големите лечебно-профилактични заведения в Пернишки окръг (дн. област Перник) – Окръжна болница и Работническа болница под наименованието Окръжна работническа болница „Рахила Ангелова“ – Перник. До този момент първата е обслужвала и консултирала населението на Перник и окръга, както и работещите в областта на леката промишленост, докато втората – бившата Минна болница е обслужвала и консултирала работещите в минната и металургичната промишленост.

След извършени структурни промени в Окръжна работническа болница „Рахила Ангелова“ – Перник през 1976 г. се формира акушеро – гинекологичен комплекс с четири отделения: „Родилно отделение“; „Патологична бременност“; „Гинекологично отделение“ и „Отделение за новородени“, където особено внимание се отделя на новородени с нужда от допълнителни грижи.

На снимката се вижда кадровият състав на детското отделение при Окръжна работническа болница „Рахила Ангелова“ – Перник през 1980 г.