Обсъждаха областните планове за защита при бедствия в Перник

Обсъждаха областните планове за защита при бедствия в Перник

Областна администрация-Перник беше домакин на работна среща, организирана от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.  Целта на срещата бе да се окаже методическа помощ при актуализирането на областните планове за защита при бедствия.

Обсъдени бяха  казуси, които могат да възникнат при реализирането на плановете по места и възможните решения.

На събитието присъстваха представители и на областните администрации на София- област, Кюстендил и Благоевград, както и директорите на регионалните дирекции „Пожарна безорасност и защита на населението“ в Югозападния район.