Увеличили са се болните от заразни болести и COVID-19 в пернишки регион, твърдят от РЗИ

Увеличили са се болните от заразни болести и COVID-19 в пернишки регион, твърдят от РЗИ

Намалели са заболелите от остри респираторни заболявания и грип в областта през изминалата седмица. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция. През седмицата в региона са регистрирани 64 болни от остри респираторни заболявания,, което е с 18 по-малко от предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 53,25 %оо, при средна за страната 53,81%оо към 17.10.2022 г.

Незначително са се увеличили болните от заразни заболявания през миналата седмица. През този период са констатирани 159 заболели, при 156 за предходната седмица.

Леко са се увеличили и заразените с COVID-19 през седмицата. Регистрираните болни са 152-ма, при 143 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник. През седмицата са направени 21 антигенни теста за COVID-19.

Намалели са заболелите от варицела през седмицата. Констатираните заболели са 6, при 8 за предходната седмица. Заболелите са деца на възраст от 4 до 7 г. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнат е само един колектив- на ДГ №11 „Знаме на мира“ – Перник.

През седмицата е установен и 1 болен от ентероколит. От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени необходимите епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 128 проверки. 34 от тях са свързани със спазване забраната за тютюнопушенето, като са проверени както обекти за обществено хранене, така и здравни заведения, закрити обществени места, детски и учебни заведения. 10 от проверките са относно спазване на противоепидемичните мерки. По време на проверките през изминалата седмица, здравните инспектори са издали 1 заповед за спиране от експлоатация обект, заради установени сериозни нарушения. За този период инспекторите от РЗИ са издали 171 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през миналата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 225 проби от различни населени места в региона, за да се установи, дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.