ОДМВР-Перник ще съдейства на българските граждани да упражнят правото си на глас в деня на частични избори за кмет на кметство Богданов дол

ОДМВР-Перник ще съдейства на българските граждани да упражнят правото си на глас в деня на частични избори за кмет на кметство Богданов дол

Звеното „Български документи за самоличност” към ОД МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на частични избори за кмет на кметство Богданов дол на 23.10.2022 г.   

В седмицата преди 23 октомври 2022 г., когато ще се проведат частични изборите за кмет на кметство Богданов дол, е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Перник е създала следната организация за работа:

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта ще бъде ускорено издаването й, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на  работния  ден  на

21 октомври 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им  удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Перник за дните от 18 октомври 2022г. до 22 октомври 2022 г. Работното време за 22.10.2022 г. е от 09:00 ч. до 16:00 ч. и на 23 октомври 2022 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. След указаното работно време, ако има граждани желаещи издаване на удостоверение за гласуване в изборния ден, може да се обърне към дежурната част на ОДМВР – Перник за информация.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за частични избори за кмет на кметство Богданов дол, се издават след приемане на заявление за нова лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден- 23 октомври 2022 г.

Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване на частични избори за кмет на кметство Богданов дол.