„Комет инвест“ ООД е новия концесионер на участък „Бела вода“ от находище „Пернишки въглищен басейн“

„Комет инвест“ ООД е новия концесионер на участък „Бела вода“ от находище „Пернишки въглищен басейн“

Дружеството „Комет инвест“ ООД е новият концесионер на участък „Бела вода“ от находище „Пернишки въглищен басейн“. Това реши Министерският съвет на провелото се на 20.10.2022 г. заседание, одобрявайки промяната, поискана от предишния концесионер.

Участък „Бела вода“ от находище „Пернишки въглищен басейн“ се намира на територията на община Перник.  Става въпрос за малко над 7 кв. км концесионна площ. Концесията за него е предоставена през юни 2001 г. за срок от 35 години на пернишката фирма „Въглища-Перник“ ООД.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С решението на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 10% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С това си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор. Новият концесионер ще сключи концесионен договор за срок от 35 години.

Фирма „Комет инвест“ ООД е регистрирана на територията на област Перник. Нейният екип има близо 23 години опит в областта на въгледобива.