„Топлофикация Перник“ стартира кампания „Безлихвена ваканция“

„Топлофикация Перник“ стартира кампания „Безлихвена ваканция“

„Топлофикация Перник“ стартира кампания „Безлихвена ваканция“. Това информираха от дружеството.

„Като социално-отговорно предприятие даваме възможност на всички абонати с просрочени фактури да погасяват безлихвено своите задължения към топлофикацията. До 31 декември 2022 г всеки клиент на дружеството, който е имал временни затруднения да издължава сметките си, има възможност да погаси своите просрочени задължения на касите на дружеството или по банков път, като не е необходимо да подава молба за разсрочване. При погасяване на всички дължими суми, лихвата ще бъде сторнирана. Клиентите, които нямат възможност да изчистят своите задължения наведнъж, могат да ги разсрочат на 3 вноски до 31.12.2022“, поясни изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев. Той уточни, че клиентите, които са погасили своите просрочени задължения, вече ще имат право да сключат и договор „Равни вноски“. „По този начин даваме още една възможност за абонатите да облекчат допълнително семейния бюджет“, подчерта инж. Стойнев.