Перник – домакин на работна среща на читалищни дейци

Перник – домакин на работна среща на читалищни дейци

Областната администрация Перник бе домакин на работна среща на председателя на Съюза на народните читалища в България д – р Николай Дойнов с читалищни дейци от областта. Бяха обсъдени резултатите от Националната читалищна среща, състояла се на 02.09.2022 г. както и приетият Меморандум. Областният управител Людмил Веселинов поздрави участниците и благодари на д-р Дойнов за усилията му за решаване на проблемите и развитието на читалищното дело.