Направиха първа копка за изграждане на Международния младежки център в Перник

Направиха първа копка за изграждане на Международния младежки център в Перник

В Деня на град Перник бе направена  първата копка за изграждане на Международния младежки център – Перник в рамките на проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г .Сред иновативните дейности, които ще бъдат развивани в центъра, са създаване на училище по фолклор, с цел да се съхраняват и предават от поколение на поколение местните традиции и обичаи, изграждане на кафе-библиотека с етно кът, изграждане на зала за нетрадиционни изкуства, провеждане на различни курсове и други.

На събитието присъстваха кметът на община Перник Станислав Владимиров и екипът му, областният управител Людмил Веселинов, екипът на Младежкия център, представители на фирмата изпълнител и представители на институциите в града.

„Искам да благодаря най-вече на екипа който спечели проекта и вече го реализира, за да можем днес да направим първа копка на едно съоръжение, което ще бъде едно от най-привлекателните места за младите хора в нашия град“, каза кмета на община Перник Станислав Владимиров. Той добави, че Перник се е преборил с много други градове за спечелването на проекта и коментира, че новият младежки център ще отличи града ни от останалите български градове. „В деня на покровителя на нашия град  на мястото на най-старата сграда за децата и младежите на Перник, започване изграждането на най-модерната сграда за тях „, каза зам.-кмета на община Перник и ръководител на проекта Стефан Кръстев.

Припомняме, че през 2020 г. Община Перник бе една от четирите общини в цяла България, които получиха финансиране за изграждане на младежки центрове. Средствата са насочени към изграждането на съвременна инфраструктура и подкрепа на цялостната дейност на центъра, която включва разнообразни образователни, културни и граждански инициативи и дейности. Включително ще се работи за реинтеграция на отпадналите и застрашените от отпадане от образователната система, както и по съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната, работа свързана с обмен на добри практики с младежки центрове от страните-донори и от други европейски страни, и развиване на най-иновативните практики в сферата на неформалното образование.