Пожарната в Перник с превантивни съвети за новия отоплителен сезон

Пожарната в Перник с превантивни съвети за новия отоплителен сезон

Възникналите пожари за периода от 01.10.2021 г. до 01.04.2022 г., причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин) са 77. Възникналите пожари са предимно в жилищни сгради, където са причинили много материални щети.

От анализа на възникналите пожари през последните години Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник направи извод, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване на Вашия и живота на други хора и имущество препоръчваме:

•Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители !

•Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа !

•Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди !

•Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности !

•Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар !

•Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар !

•Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“  и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност !

При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

Ако пожарът е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на ОДМВР-Перник в сайта на МВР.

За намаляване броя на пожарите, причинени от неправилното използване на отоплителни, нагревателни уреди и ел. инсталации РДПБЗН-Перник ще предоставя на населението разработена от ГДПБЗН-МВР брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“. При осъществяване на контрол, използваме възможността за провеждане на информационно-разяснителна дейност в проверяваните обекти.