Общинските съветници в Перник гласуваха единодушно Общината да участва в търга за  продажбата на Минната дирекция

Общинските съветници в Перник гласуваха единодушно Общината да участва в търга за  продажбата на Минната дирекция

Общинските съветници в Перник единодушно подкрепиха внесената от кмета на Община Перник докладна. В нея градоначалникът иска от местния законодателен орган да даде съгласието си Община Перник да участва в тръжна процедура за продажба чрез търг с тайно гласуване, обявена от Националната агенция по приходите. С поименно гласуване съветниците приеха докладната.

На днешната сесия заместник-областният управител Илинка Никифорова прочете отворено писмо от областния управител, адресирано до общинските съветници и до жителите на Перник и областта. В него се подчертаваше, че на тази важна сесия не присъстват кмета на Перник и областният управител, защото те се намирали в министерския съвет. Там се търсели възможности Община Перник да придобие собствеността върху сградата на Минната дирекция. Областният управител Людмил Веселинов информира още, че за много кратко време областната администрация е успяла да промени статута на сградата на Минната дирекция в недвижима културна ценност с национално значение.

Ще припомним, че на 26 октомври е насрочен търг за продажба на сградата на Минната дирекция в Перник. Първоначално обявената тръжна цена е 7 151 043 лв.

Повече от ясно е, че Община Перник не може да участва в този търг, ако държавата не я подпомогне финансово. По този повод днес се водят срещи в Министерския съвет.