Приключи рехабилитацията на улица „Освобождение“

Приключи рехабилитацията на улица „Освобождение“

Приключи работата по рехабилитацията на улица „Освобождение“ в квартал „Тева“. Основната пътна връзка на квартала бе напълно обновена като ремонтните дейности включваха подмяна на водопровода, ремонт и изграждане на тротоари и преасфалтиране. Освен това осветлението в участъка се подменя с нови LED лампи, изградена е и велоалея, която ще бъде допълнително обезопасена. През изминалата седмица бе подменена и светофарната уредба на кръстовището на бул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Освобождение“ в кв. „Тева“ . Всички стари лампови секции – пешеходните и тези, които регулират движението на автомобили са подменени с нови светодиодни. Монтирани са и отделни секции за движението на велосипедисти по двете велоалеи.

Обновяването на улицата с дължина около 1500 м. възлиза на 2 437 066 лв. Ремонтът на отсечката бе предвиден във връзка със състоянието на пътната настилка, което бе лошо поради непрекъснатото разкопаване в резултат на течове от съществуващия стар водопровод. Нарушено бе отводняването на улицата от повърхностни води. Това водеше до задържането на вода по пътното платно и допълнително разрушаване на пътната настилка.