Извънредна сесия заради съдбата на Минната дирекция

Извънредна сесия заради съдбата на Минната дирекция

Утре пернишкият Общински съвет ще заседава извънредно, като на сесията ще бъде разгледано искане на кмета Станислав Владимиров за участие на общината в тръжна процедура, обявена от Националната агенция за приходите (НАП).

На 26 октомври е насрочен търг за продажба на сградата на Минната дирекция в Перник. Обявената първоначална тръжна цена е 7 151 043 лв.

Сградата на Минната дирекция е емблематична за Перник. Построена е през 1932 година по проект на архитектите Коста Николов и Илия Попов. Външното оформление на зданието е в неокласически стил, вътре се наблюдава влияние от ранна готика. То е недвижима културна ценност, попадаща в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Комплект от сгради за нуждите на минната промишленост в мина Перник“, напомня БТА.

В Перник тече подписка срещу продажбата на Минната дирекция с искане собствеността на сградата да бъде прехвърлена на държавата или на общината. Около 9 000 подписа вече са внесени в Министерски съвет.

Постоянна комисия „Образование, наука, култура и вероизповедания“ към Общинския съвет е дала положително становище на искането на кмета.