Омбудсманът настоява за нова проверка заради аварии с топлата вода в Перник

  Омбудсманът настоява за нова проверка заради аварии с топлата вода в Перник

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати нова препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. д-р Иван Иванов, заради честите аварийни прекъсвания на битовото горещо водоснабдяване на клиенти на „Топлофикация-Перник“ АД. В нея омбудсманът иска контрол за изпълнението на лицензионните задължения на топлофикационното дружество за осигуряване на качествено снабдяване с топлинна енергия, включително сигурност, непрекъснатост и ефективност на снабдяването.

Поводът за препоръката на проф. Ковачева са жалбите и сигналите от битови клиенти в гр. Перник за нарушения на нормалното топлоснабдяване на жилищата им. Гражданите изтъкват, че вместо обявеното съкращаване с пет дни на срока за годишен планов ремонт на основни съоръжения това лято, реално спирането на топлоснабдителните услуги е било удължено и е обхванало периода от 13 август до 3 октомври 2022 г.

„Съгласно информация от дружеството, поетапното възстановяване на битовото горещо водоснабдяване за клиентите е следвало да приключи до 05.10.2022 г.  На 04.10.2022 г. обаче, „Топлофикация-Перник“ АД обявява авария в главен топлоизточник – пропуск в нагревна повърхност по време на хидравлични проби, поради което пускът отново е отложен. Впоследствие, на 06.10.2022 г., 08.10.2022 г. и 10.10.2022 г. „Топлофикация-Перник“ АД публикува съобщения с еднакво съдържание за възникнала авария на главна топлопреносна магистрала „Юг“, която нарушава  работата на топлопреносната мрежа в сгради в гр. Перник (улиците „Юрий Гагарин“, „Клемент Готвалд“, „Благой Гебрев“, „ Минск“, „Карл Маркс“, „Калинин“, „Стомана“, „Хасково“, „Лом“, „Несебър“, „Созопол“, „Ленински проспект“, както и Детска градина, РУП, Кметство „Изток“; 10-о училище; 11 ОУ; Банка ДСК; ПГЧЕ; ресторант „Европа“; бензиностанция МИД). В съобщенията не е посочен срок за възстановяване на топлоподаването“, пише Диана Ковачева до КЕВР.

Тя настоява за своевременно предприемане на мерки предвид предстоящото начало на отоплителния сезон 2022-2023 г., както и за информация относно резултатите от предишната проверка, поискана от омбудсмана.