Готова е Областната програма за намаляване на риска от бедствия и аварии

Готова е Областната програма за намаляване на риска от бедствия и аварии

Окончателният вариант на Областна програма за намаляване на риска от бедствия за периода до 2025 година е приет, съобщиха от областната администрация.

С програмата се определят дългосрочните приоритети за намаляване на риска от бедствия и се подпомага изпълнението на мерките  за осъществяването им на територията на област Перник. В документа се поставя и акцент към необходимостта на превантивната дейност, както и към подобряване координацията между отговорните звена и институции, инвестиране на повече средства, използване на иновации, нови технологии и  други. След като бъде внесена в Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет, областната програма ще бъде въведена в действие. Проектът  на програмата бе публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на областната администрация за срок от един месец.

На последното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия бе обсъдена и необходимостта от актуализиране на Областния план за защита от бедствия и аварии. Актуализацията ще засегне и общинските планове на общините на територията на област Перник.