Работещите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще протестират утре!

Работещите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще протестират утре!

На  12.10.2022 г. /сряда/ от  10 ч. до 11 ч. над 350 работници и служители от Агенция по геодезия, картография и кадастър, членове на САС „Подкрепа“, ще проведат едночасова предупредителна стачка в цялата страна.  Това информираха от КТ “Подкрепа“.

Според синдиката, исканията на работещите са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на АГКК с минимум 20%;
  2. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АГКК по съгласуван и одобрен от синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в АГКК механизъм;
  3. Увеличението на основните заплати да има ретроактивно действие и да влезе в сила считано от 01.10.2022 г.

 По изчисления на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 600 000 лева и от него настояват такъв ресурс да бъде осигурен чрез Постановление на Министерския съвет!

От профсъюза подчертават, че работещите в АГКК са специалисти с висока квалификация- инженери, геодезисти. Резултатът от тяхната работа касае пряко българското обществото при създаване и предоставяне на информация за точното пространствено разположение и уникална идентификация на недвижимите имоти и е в основата на управлението на собствеността и ефективен пазар на недвижимости, както и всичко свързано с тяхното придобиване, владение и ползване, с реализиране на инвестиционните намерения и проекти, както в държавни и общински имоти, така и в частни имоти. Недопустимо е да продължава омаловажаването на този тясно професионален труд от страна на държавата. Недопустимо е такива специалисти да получават месечно под 1000 лв. бруто! Високата степен на натоварване и получаваното ниско възнаграждение са причина за текучество на ценни, обучени експерти. Ниското ниво на заплащане прави АГКК неконкурентоспособна на пазара на труда. Това е обективна предпоставка за затрудняване работата на  единствената национална административна структура, създаваща и поддържаща в актуално състояние геодезическа и кадастрална информация за територията на Република България.

От КТ “Подкрепа“ заявяват, че работещите в АГКК ще отстояват исканията си до край! В случай че не бъдат чути, ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия!