16 милиона лева дава държавата на ВиК дружествата, заради скъпия ток, пернишкото дължи вече 1 милион лева

16 милиона лева дава държавата на ВиК дружествата, заради скъпия ток, пернишкото дължи вече 1 милион лева

До 16 млн. лв. се осигуряват по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фонда) с цел подкрепа на ВиК дружествата. Това стана възможно след като Министерският съвет одобри програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за консумирана електрическа енергия за месец май и месец юни 2022 година.

Бюджетът на програмата представлява индикативният размер на очаквания финансов недостиг за дружествата от отрасъл ВиК за месец май и месец юни 2022 г. Средствата се осигуряват в рамките на бюджета на ФСЕС за 2022 г. до одобрения съгласно Решение № 105 от 02.03.2022 г. размер от 46 млн. лева.

Компенсациите ще бъдат изплащани на ВиК операторите до 31 декември тази година. Това ще става на база споразумение между Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ФСЕС. МРРБ ще уведомява Министерство на енергетиката и ФСЕС за размера на полагащата се компенсация. Плащанията ще бъдат извършвани от Фонда в тридневен срок от получаване на уведомлението и при изпълнение на неговите условия.

Програмата ще се администрира от МРРБ. Необходимите средства за всяко дружество ще бъдат установявани от ведомството след определяне на разликата между фактическите разходи на електроенергия за м. май и за м. юни и включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за електроенергия, доказани със съответните документи.

Мярката за допълнителни компенсации е с цел допълване на формирания недостиг в паричните потоци и финансовия резултат на ВиК дружествата заради разликата между фактическите разходи за електроенергия и много по-ниските такива, включени в цените на регулираните ВиК услуги на операторите. По този начин ще се стабилизира финансовото състояние на дружествата, ще се погасят просрочени задължения за електроенергия и ще се гарантира непрекъснатост и по-добър достъп до ВиК услугите.

 Според управителя на „В и К“-Перник инж. Борислав Иванов, решението на Министерския съвет, макар и със закъснение, но идва навреме.

 „Наскоро получихме заплашително писмо от ЕРМ Запад, че ще ни бъде прекъснато електрозахранването, ако не изплатим натрупаните задължения. Към момента те възлизат на около 1 млн. лева. В и К операторите, които са държавна собственост, имаме сключен договор с принципала, че държавата ще доплаща сумата над заложената от нас в бизнес- плана на дружеството. Това ще рече, че ако, например, в бизнес-плана сме заложили 120 лв. за мегават час, а плащаме по 350 лв., държавата ще ни дотира с 250 лв. за мегават час. До момента са ни платени парите до април тази година. Лошото е, че парите идват със закъснение, а доставчиците ни негодуват, че задлъжняваме сериозно. Ние можем да платим това, което сме заложили в бизнес-плана, но компенсациите се бавят и ние трупаме борчове. Надяваме се с парите, които ще получим сега да разплатим една част от дълга си за електроенергия и да не се стигне до изключване на захранването“, поясни инж. Борислав Иванов.